Nieruchomości komercyjne

 

Zarządzamy i administrujemy nieruchomościami biurowymi, handlowymi, przemysłowymi. Podstawowy zakres usług:

- bieżący nadzór nad utrzymaniem obiektów budowlanych w odpowiednim stanie technicznym

- bieżąca obsługa nieruchomości w tym nadzór i realizacja przeglądów okresowych

- nadzór nad realizacją umów dotyczących dostawy mediów oraz wywozu nieczystości

- reprezentacja Klienta w kontaktach administracji publicznej oraz podmiotami lub osobami trzecimi

- prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego

- opracowywanie rocznych planów inwestycyjno-remontowych

- prowadzenie sprawozdawczości

Fintegro.pl

Fintegro Sp. z o.o.

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2019